Kết nối doanh nghiệp với các nền tảng thương mại điện tử

Đăng bởi IPSC  – Ngày 26/06/2022 Ngày 28/6/2022 tới đây sẽ diễn ra Sự kiện kết nối các nền tảng thương mại điện tử Amazon Global Selling Việt Nam và Shopee với các doanh nghiệp đang được nhận Gói hỗ trợ Mở rộng thị trường của Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân […]