Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ Sáng kiến ESG Việt Nam 2023

Đăng bởi IPSC  – Ngày 09/02/2023

Hội đồng đánh giá sẽ căn cứ vào các tiêu chí sau đây để lựa chọn các doanh nghiệp được nhận hỗ trợ từ Sáng kiến ESG Việt Nam 2023 của Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC).

Artboard 6
 • Hoạt động kinh doanh (Áp dụng với tất cả các doanh nghiệp tham gia chương trình): Quy mô doanh nghiệp, Doanh thu, Tiềm năng tăng trưởng
 • Tác động của mô hình kinh tế tuần hoàn được đề xuất:(Chỉ áp dụng với các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực Kinh tế tuần hoàn)
  • Các tiêu chí về giảm khai thác, sử dụng tài nguyên không tái tạo, tài nguyên nước; tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, nguyên liệu thô, vật liệu; tiết kiệm năng lượng: Hạn chế sử dụng các sản phẩm không thân thiện môi trường; tối ưu hóa sử dụng thiết bị, sản phẩm; tăng hiệu quả sản xuất, sử dụng hiệu quả tài nguyên, nguyên liệu, vật liệu; Thiết kế mặt bằng tổng thể tối ưu, liên kết giữa các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để nâng cao hiệu quả sử dụng và giảm định mức tiêu thụ tài nguyên đất, nước, khoáng sản, năng lượng; Nâng cao tỷ lệ tái chế và giảm thiểu tổng khối lượng chất thải phát sinh; Phát triển, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo theo quy định của pháp luật.
  • Các tiêu chí về kéo dài thời gian sử dụng vật liệu, thiết bị, sản phẩm, hàng hóa, các linh kiện, cấu kiện: Tái sử dụng (sản phẩm được người tiêu dùng khác tái sử dụng); Tu sửa (sửa chữa hoặc bảo trì các sản phẩm bị lỗi để kéo dài thời gian sử dụng); Tân trang (phục hồi và nâng cấp sản phẩm cũ); Tái sản xuất (sử dụng các thành phần, linh kiện, cấu kiện của các sản phẩm thải bỏ vào các chức năng tương tự); Thay đổi mục đích sử dụng (sử dụng các sản phẩm hoặc các linh kiện, cấu kiện của sản phẩm thải bỏ cho sản phẩm mới có chức năng khác);
  • Các tiêu chí về hạn chế chất thải phát sinh và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường: Giảm chất thải rắn, nước thải, khí thải; giảm sử dụng hóa chất độc hại; tái chế chất thải, thu hồi năng lượng; giảm sản phẩm sử dụng một lần; mua sắm xanh; Giảm chất thải phát sinh bao gồm: tái chế chất thải (xử lý, chế biến chất thải để chuyển hóa thành nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu có ích); thu hồi năng lượng thông qua thiêu đốt chất thải; Thu gom, lưu trữ để tái sử dụng nước mưa; thu gom, xử lý, tái sử dụng nước thải; Thực hiện các hoạt động cộng sinh công nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; Thiết kế mặt bằng tổng thể tối ưu nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và giảm định mức tiêu thụ tài nguyên đất, nước, năng lượng; Áp dụng các giải pháp giao thông thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính.
 • Tác động của mô hình kinh doanh bao trùm được đề xuất: (Chỉ áp dụng với các doanh nghiệp tham gia lĩnh vực Kinh doanh bao trùm)
  • Mức độ sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu của phân khúc người thu nhập thấp (Mức độ phù hợp nhu cầu, khả năng chi trả cho sản phẩm, chất lượng sản phẩm)
  • Mô hình, quy mô huy động người thu nhập thấp vào chuỗi giá trị/hoạt động sản xuất kinh doanh tạo ra giá trị chia sẻ (cung ứng, lao động, phân phối, khách hàng)
  • Cơ chế và hiệu quả tác động đến người thu nhập thấp (tăng năng suất, tạo thêm nguồn thu nhập mới, tạo cơ hội sinh kế  mới, sức khỏe và điều kiện làm việc, chất lượng cuộc sống…)  phân phối)
 • Tính đổi mới sáng tạo và khả năng nhân rộng (Áp dụng với tất cả các doanh nghiệp tham gia chương trình): Đổi mới sáng tạo và khả năng nhân rộng về cách tiếp cận, mô hình kinh doanh, công nghệ, v.v. trong kinh tế tuần hoàn/kinh doanh bao trùm.
 • Mức độ cam kết ESG: (Áp dụng với tất cả các doanh nghiệp tham gia chương trình)
  • Mục tiêu, cách tiếp cận, nguồn lực, tính khả thi và kế hoạch triển khai ESG tại doanh nghiệp.
  • Cam kết chia sẻ bài học kinh nghiệm triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn/mô hình kinh doanh bao trùm/thực hành ESG với cộng đồng và các doanh nghiệp khác.


Lưu ý: Trong trường hợp nhiều doanh nghiệp được đánh giá ngang nhau theo bộ tiêu chí nêu trên, chương trình sẽ ưu tiên các doanh nghiệp đáp ứng thêm một hoặc nhiều tiêu chí sau:

 • Do phụ nữ và các nhóm yếu thế làm chủ
 • Đang không nhận hỗ trợ tài chính từ các chương trình/dự án khác
 • Đang có sản phẩm xuất khẩu đi thị trường nước ngoài
 • Có 02 năm tăng trưởng doanh thu liên tiếp trong vòng 5 năm trở lại đây

Bài viết thuộc chủ đề: ESG