Tập huấn Tổng quan về các yêu cầu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Cơ chế các-bon: Thách thức và Giải pháp ban đầu cho doanh nghiệp

Đăng bởi IPSC  – Ngày 26/06/2022

Đăng ký tham gia hội thảo .

Banner 280622 Fn

Giảm phát thải khí nhà kính đã trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp trên toàn cầu và tại Việt Nam để giảm thiểu tác hại tiêu cực lên môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Mỗi quốc gia, mỗi thị trường còn có thể áp dụng những quy định khác nhau về vấn đề này nhằm đáp ứng yêu cầu, mục tiêu giảm phát thải của quốc gia đó, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp cận thị trường, sản xuất, kinh doanh, phân phối, tiêu thụ và xử lý sản phẩm sau tiêu dùng của doanh nghiệp.

Thực tế này đặt ra yêu cầu các doanh nghiệp cần chủ động tìm hiểu, cập nhật các thông tin, nghiên cứu trong nước và quốc tế về các quy định, nguy cơ và giải pháp liên quan đến giảm phát thải khí nhà kính tác động trực tiếp và gián tiếp tới doanh nghiệp.

Trước nhu cầu đó, ngày 28/6, Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC) sẽ tổ chức Hội thảo tập huấn “Tổng quan về các yêu cầu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Cơ chế các-bon: Thách thức và Giải pháp ban đầu cho doanh nghiệp” nhằm giúp trang bị cho các doanh nghiệp Việt Nam các kiến thức phù hợp, có hệ thống để có thể xác định các định hướng, tầm nhìn chiến lược tổng thể, dài hạn về các giải pháp giảm phát thải đáp ứng theo các yêu cầu của thị trường và duy trì tăng trưởng.

Tại hội thảo tập huấn, các chuyên gia quốc tế và trong nước sẽ chia sẻ với các doanh nghiệp về thị trường các-bon, hoạt động kinh doanh các-bon và các giải pháp hiện có ở Việt Nam; các yêu cầu và cam kết giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng; các giải pháp chủ động giảm nhẹ phát thải cho các doanh nghiệp; và phân tích trường hợp điển hình về cách thức doanh nghiệp chuyển đổi để đáp ứng các yêu cầu liên quan đến giảm khí nhà kính và tầm quan trọng của các chiến lược chuyển đổi đúng đắn.

  • Phần 1: Tổng quan về các yêu cầu và cam kết giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các doanh nghiệp và chuỗi cung ứng do ông Mr. Rasmus Nedergaard, Chuyên gia Hoạch định Chiến lược Bền vững, và Ông Mr. Shailesh Telang, Chuyên gia thị trường Carbon, trình bày.
  • Phần 2: Giới thiệu các giải pháp chủ động giảm nhẹ phát thải cho các doanh nghiệp do bà Trang Nguyễn, Chuyên gia phát triển dự án bền vững và thị trường năng lượng tái tạo, trình bày.
  • Phần 3: Giới thiệu về thị trường carbon, hoạt động kinh doanh carbon và các giải pháp hiện có ở Việt Nam do ông Mr. Shailesh Telang, Chuyên gia thị trường Carbon, trình bày.

Thông qua hội thảo tập huấn này, các doanh nghiệp sẽ có được một góc nhìn tổng quan và chính thống về các yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính, cơ chế các-bon và các tác động của các yêu cầu này đối với doanh nghiệp, xác định các giải pháp sơ bộ để giúp doanh nghiệp loại bỏ các rủi ro đối với vấn đề này.

Tập huấn lần này là một trong những hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của dự án USAID IPSC. Các doanh nghiệp hãy truy cập vào đây để tìm hiểu và đăng ký các gói hỗ trợ của dự án để nhận được các hỗ trợ chuyên sâu hơn.

Bài viết thuộc chủ đề: Sự kiện sắp diễn ra