Hội thảo về phòng tránh rủi ro trong giao kết hợp đồng thương mại quốc tế

Đăng ký tham gia tham gia đường link ZOOM trực tiếp để nghe nội dung hội thảo . Việt Nam đang mở cửa nền kinh tế hơn nữa thông qua việc gia nhập các hiệp định thương mại tự do (FTAs). Điều này đã và đang góp phần mở rộng sân chơi cũng như mang đến […]

SỰ KIỆN: Thương mại điện tử mở đường cho doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới

Thương mại điện tử loại bỏ các khâu trung gian, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và có thể định giá thương hiệu khi bán xuyên biên giới. Đó là khẳng định của các chuyên gia tại buổi hội thảo “Thương mại điện tử mở đường cho doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới” […]