Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam
Layer_1

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP NHỎ ĐANG TĂNG TRƯỞNG

Tự tin quản trị và mở lối tăng trưởng với Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng của IPSC - xây dựng và cung cấp chuỗi hoạt động ĐÀO TẠO - TƯ VẤN - KẾT NỐI thực tiễn, nền tảng, kiến tạo thế mạnh cho doanh nghiệp Việt nhỏ và đang tăng trưởng

Mở lối tăng trưởng
- Tự tin phát triển

Điều kiện tham gia

Đã đăng ký hoạt động
tại Việt Nam
Không quá 500 lao động
toàn thời gian

Đang không có tranh chấp
pháp lý

Nội dung đào tạo

Dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã 4
Dành cho hộ kinh doanh và nhóm yếu thế 3
_

Mở Rộng Thị Trường

Vector (1) Quản lý và áp dụng các phương thức xây dựng một thương hiệu thành công
Vector (1) Marketing xuất khẩu, thâm nhập thị trường, định vị giá trị sản phẩm xuất khẩu, chiến lược giá và phân khúc thị trường tiềm năng
Vector (1) Xây dựng gian hàng thương mại điện tử, chiến lược bán hàng đa kênh trên các mạng xã hội, quản lý gian hàng online hiệu quả, tiếp cận được khách hàng mục tiêu 
_

Số Hoá Hoạt Động DN

Vector (1) Xây dựng lộ trình chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lập kế hoạch để triển khai áp dụng công nghệ thông qua đào tạo và tư vấn
Vector (1) Phân tích hiện trạng và kết nối giải pháp công nghệ hỗ trợ đánh giá cơ sở hạ tầng công nghệ và đề xuất các giải pháp số hóa phù hợp trong các lĩnh vực nông nghiệp, logistic và sản xuất
Vector (1) Tư vấn chuyên sâu về áp dụng giải pháp công nghệ phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các giải pháp công nghệ theo nhu cầu doanh nghiệp (ERP, CRM, Quản trị nhân sự...)
_

Nâng Cao Năng Lực Tài Chính

Vector (1) Nâng cao năng lực về kế toán doanh nghiệp hoàn thiện cáo tài chính, quản trị dòng tiền và đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp
Vector (1) Giới thiệu các giải pháp cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
Vector (1) Xây dựng lộ trình để tiếp cận nguồn tài chính nâng cao năng lực lập kế hoạch để có thể tiếp cận với các nguồn tài chính
_

Kinh Doanh Bền Vững

Vector (1) Nâng cao nhận thức về các xu hướng kinh doanh bền vững và thực hành ESG (Môi trường, Xã hội, Quản trị)
Vector (1) Xây dựng chiến lược và lộ trình triển khai kinh doanh bền vững nhằm đáp ứng các quy định pháp luật và yêu cầu của các bên liên quan
Vector (1) Sáng kiến ESG Việt Nam - Chương trình tôn vinh các sáng kiến xuất sắc và hỗ trợ doanh nghiệp triển khai thực hành khung đánh giá ESG
_

Quản trị kinh doanh hộ gia đình

Vector (1) Nâng cao lực lực tiếp cận tài chính hộ gia đình tiếp cận vố và dịch vụ tài chính
Vector (1) Lập và quản lý ngân sách hộ kinh doanh và quản lý dòng tiền nâng cao năng lực lập kế hoạch và quản lý dòng tiền; biết cách xử lý thặng dư hay thâm hụt dòng tiền
Vector (1) Áp dụng công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh trang bị các kỹ năng, kiến thức và các giải pháp số hóa phù hợp với mô hình kinh doanh
Vector (2) Cải thiện năng lực quản lý tài chính
Vector (2) Chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh hộ gia đình

 

_

Mở rộng thị trường

Vector (1) Kinh doanh online hiệu qủa triển khai bán hàng đa kenh, quản lý gian hàng online hiệu quả, tiếp cận khách hàng mục tiêu
Vector (1) Kỹ năng bán hàng hiệu quả: Kỹ năng giao tiếp và bán hàng hiệu quả, thu hút khách hàng hiệu quả, thương thảo chốt đơn hàng nhằm gia tăng doanh thu
Vector (1) Kỹ năng tham gia hội chợ thương mại: Kỹ tăng tổ chức, tham gia hội chợ, bày biện gian hàng hấp dẫn giúp quảng bá, tăng hiệu suất bán hàng
Vector (2) Phát triển các kênh bán hàng mới, mở rộng thị trường, phát triển kênh bán hàng trực tuyến
Vector (2) Tăng doanh số bán hàng

 

_

Phát triển kinh doanh cộng đồng

Vector (1) Xây dựng mô hình kinh doanh cộng đồng mô hình kinh doanh phát triển cộng đồng bền vững (du lịch và các làng nghề)
Vector (1) Phát triển sản phẩm và dịch vụ kinh doanh cộng đồng xây dựng các sản phẩm và dịch vụ cộng đồng đặc trưng bản địa, độc đáo của địa phương
Vector (1) Marketing cho kinh doanh cộng đồng xây dựng chiến lược marketing và tối ưu hoá các sản phẩm (du lịch, làng nghề truyền thống) giúp triển khai hoạt động bán hàng
Vector (2) Phát triển mô hình kinh doanh bền vững với các sản phẩm và dịch vụ cộng đồng (du lịch, làng nghề truyền thống)

 

Lịch đào tạo

Ngày bắt đầu

Ngày kết thúc

Địa điểm

Đăng ký tham gia

Sự kiện kết nối B2B cho doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng

22-08-2023

22-08-2023

Thành phố Cần Thơ

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và đang tăng trưởng tham gia Hội chợ triển lãm quốc tế thủy sản Việt Nam (VIETFISH)

23-08-2023

25-08-2023

Thành phố Hồ Chí Minh

Câu chuyện thành công

Đã nhận Chương trình hỗ trợ Mở rộng Thị trường

Nguyễn Thị Như Trang

Giám đốc Hợp tác xã Trà Sơn Dung

Đã nhận Chương trình hỗ trợ Mở rộng Thị trường

Đoàn Ngọc Hiếu

Giám đốc Điều hành, Công Ty TNHH Nhựa Thương Mại Liên Đoàn

Số doanh nghiệp đã được nhận hỗ trợ kỹ thuật từ dự án đến ngày 24/08/2023

icon_flag 5000 Doanh nghiệp được hỗ trợ