Tập huấn Tổng quan về các yêu cầu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Cơ chế các-bon: Thách thức và Giải pháp ban đầu cho doanh nghiệp

Đăng bởi IPSC  – Ngày 26/06/2022 Đăng ký tham gia hội thảo . Giảm phát thải khí nhà kính đã trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp trên toàn cầu và tại Việt Nam để giảm thiểu tác hại tiêu cực lên môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Mỗi quốc gia, […]

Tập huấn cải tiến công nghệ, thiết kế bao bì nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Đăng bởi IPSC  – Ngày 26/06/2022 Ngày 29/6 tới đây, Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC) sẽ tổ chức tập huấn “Cải tiến công nghệ, thiết kế bao bì nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp”. Sự kiện lần này […]

Kết nối doanh nghiệp với các nền tảng thương mại điện tử

Đăng bởi IPSC  – Ngày 26/06/2022 Ngày 28/6/2022 tới đây sẽ diễn ra Sự kiện kết nối các nền tảng thương mại điện tử Amazon Global Selling Việt Nam và Shopee với các doanh nghiệp đang được nhận Gói hỗ trợ Mở rộng thị trường của Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân […]