Hội thảo về phòng tránh rủi ro trong giao kết hợp đồng thương mại quốc tế

Đăng ký tham gia tham gia đường link ZOOM trực tiếp để nghe nội dung hội thảo tại đây. Việt Nam đang mở cửa nền kinh tế hơn nữa thông qua việc gia nhập các hiệp định thương mại tự do (FTAs). Điều này đã và đang góp phần mở rộng sân chơi cũng như mang […]

SỰ KIỆN: Thương mại điện tử mở đường cho doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới

Thương mại điện tử loại bỏ các khâu trung gian, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và có thể định giá thương hiệu khi bán xuyên biên giới. Đó là khẳng định của các chuyên gia tại buổi hội thảo “Thương mại điện tử mở đường cho doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới” […]

SỰ KIỆN: Các hiệp hội ngành hàng bàn cách mở rộng thị trường

Dự án hỗ trợ kỹ thuật lớn nhất cho khối tư nhân IPSC kết nối các hiệp hội ngành hàng với mạng lưới 5.000 doanh nghiệp Việt đang tăng trưởng để vươn ra thế giới. Toạ đàm chiều ngày 25/2 về “Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân IPSC” thu […]