Doanh nghiệp được lợi gì khi tham gia dự án 36 triệu USD

Đăng bởi IPSC
11/05/2022

Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp Việt trong 5 năm để mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu "Made by Vietnam".
Chi tiết

36 triệu USD thúc đẩy kinh tế tư nhân

Đăng bởi IPSC
10/05/2022

5.000 doanh nghiệp nhỏ, đang tăng trưởng với sản phẩm "Made by Viet Nam" có cơ hội tham gia Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân trong 5 năm tới.
Chi tiết