Sáng kiến ESG Việt Nam 2023: Các câu hỏi thường gặp (FAQs)

Đăng bởi IPSC
28/03/2023
ESG

Tổng hợp một số câu hỏi thường gặp (FAQs) khi tham gia Sáng kiến ESG Việt Nam 2023 - Đợt 1. A - CÁC KHÁI NIỆM 1) ESG là gì?ESG là cụm từ viết tắt của "Environmental" (Môi trường), “Social” (Xã hội), và “Governance” (Quản trị doanh nghiệp). Đây là...
Chi tiết

Sáng kiến ESG Việt Nam 2023: Mô tả về mô hình Kinh tế tuần hoàn và mô hình Kinh doanh bao trùm

Đăng bởi IPSC
09/02/2023
ESG

Doanh nghiệp lựa chọn tham gia một trong hai, hoặc cả hai chủ đề sau:• Kinh tế tuần hoàn (tập trung vào các giải pháp loại bỏ lãng phí và ô nhiễm tại nguồn)• Kinh doanh bao trùm
Chi tiết

Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ Sáng kiến ESG Việt Nam 2023

Đăng bởi IPSC
09/02/2023
ESG

Hội đồng đánh giá sẽ căn cứ vào các tiêu chí sau đây để lựa chọn các doanh nghiệp được nhận hỗ trợ từ Sáng kiến ESG Việt Nam 2023 của Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC).
Chi tiết