USAID IPSC sắp đóng đăng ký đợt hai

Đăng bởi IPSC
26/06/2022

Doanh nghiệp đăng ký trước ngày 30/6 để sớm nhận được gói hỗ trợ kỹ thuật miễn phí của Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC).Tiếp nối đợt đăng ký nhận hỗ trợ thứ nhất của năm 2022 (18/1 – 31/3) với 400 doanh...
Chi tiết