Tập huấn Tổng quan về các yêu cầu giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và Cơ chế các-bon: Thách thức và Giải pháp ban đầu cho doanh nghiệp

Đăng bởi IPSC  – Ngày 26/06/2022 Đăng ký tham gia hội thảo . Giảm phát thải khí nhà kính đã trở thành một yêu cầu bắt buộc đối với các doanh nghiệp trên toàn cầu và tại Việt Nam để giảm thiểu tác hại tiêu cực lên môi trường và hướng tới phát triển bền vững. Mỗi quốc gia, […]

Tập huấn cải tiến công nghệ, thiết kế bao bì nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Đăng bởi IPSC  – Ngày 26/06/2022 Ngày 29/6 tới đây, Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC) sẽ tổ chức tập huấn “Cải tiến công nghệ, thiết kế bao bì nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp”. Sự kiện lần này […]

Hội thảo về phòng tránh rủi ro trong giao kết hợp đồng thương mại quốc tế

Đăng ký tham gia tham gia đường link ZOOM trực tiếp để nghe nội dung hội thảo . Việt Nam đang mở cửa nền kinh tế hơn nữa thông qua việc gia nhập các hiệp định thương mại tự do (FTAs). Điều này đã và đang góp phần mở rộng sân chơi cũng như mang đến […]

SỰ KIỆN: Thương mại điện tử mở đường cho doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới

Thương mại điện tử loại bỏ các khâu trung gian, giúp doanh nghiệp giảm chi phí và có thể định giá thương hiệu khi bán xuyên biên giới. Đó là khẳng định của các chuyên gia tại buổi hội thảo “Thương mại điện tử mở đường cho doanh nghiệp trong bối cảnh bình thường mới” […]

Doanh nghiệp được lợi gì khi tham gia dự án 36 triệu USD

Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân hỗ trợ toàn diện cho các doanh nghiệp Việt trong 5 năm để mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu “Made by Vietnam”. Khởi động từ tháng 1, Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam […]

36 triệu USD thúc đẩy kinh tế tư nhân

Đăng bởi IPSC  – Ngày 10/05/2022 5.000 doanh nghiệp nhỏ, đang tăng trưởng với sản phẩm “Made by Viet Nam” có cơ hội tham gia Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân trong 5 năm tới. Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (IPSC) do Bộ […]

SỰ KIỆN: Các hiệp hội ngành hàng bàn cách mở rộng thị trường

Dự án hỗ trợ kỹ thuật lớn nhất cho khối tư nhân IPSC kết nối các hiệp hội ngành hàng với mạng lưới 5.000 doanh nghiệp Việt đang tăng trưởng để vươn ra thế giới. Toạ đàm chiều ngày 25/2 về “Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân IPSC” thu […]

Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp nhận hỗ trợ từ Sáng kiến ESG Việt Nam 2023

Đăng bởi IPSC  – Ngày 09/02/2023 Hội đồng đánh giá sẽ căn cứ vào các tiêu chí sau đây để lựa chọn các doanh nghiệp được nhận hỗ trợ từ Sáng kiến ESG Việt Nam 2023 của Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC). Lưu ý: Trong trường hợp nhiều […]

Posted in ESG  |  Tagged

Sáng kiến ESG Việt Nam 2023: Các câu hỏi thường gặp (FAQs)

A – CÁC KHÁI NIỆM 1) ESG là gì?ESG là cụm từ viết tắt của “Environmental” (Môi trường), “Social” (Xã hội), và “Governance” (Quản trị doanh nghiệp). Đây là khung đánh giá để đo lường các yếu tố liên quan đến phát triển bền vững và tác động phi tài chính của doanh nghiệp. 2) […]

Sáng kiến ESG Việt Nam 2023: Mô tả về mô hình Kinh tế tuần hoàn và mô hình Kinh doanh bao trùm

Mô hình kinh doanh áp dụng các giải pháp của mô hình kinh tế tuần hoàn Mô hình kinh doanh áp dụng giải pháp của mô hình kinh tế tuần hoàn là mô hình kinh tế trong đó các hoạt động thiết kế, sản xuất, tiêu dùng và dịch vụ nhằm giảm khai thác nguyên […]