NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP VIỆT VƯƠN RA THẾ GIỚI

Điều kiện tham gia

ĐÃ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
TẠI VIỆT NAM

Không quá 500
lao động toàn thời gian

Đang không có
tranh chấp pháp lý

Đăng ký gói hỗ trợ

Các gói hỗ trợ năm 2023

Gói cao cấp

Gói hỗ trợ cho
Doanh nghiệp tiên phong
trị giá tới 150.000 USD

Được thiết kế riêng theo nhu cầu
và thách thức của doanh nghiệp
tiên phong có sản phẩm mang
"Giá trị Việt"

Gói cao cấp

Các gói hỗ trợ
dành cho doanh nghiệp

Thúc đẩy hoạt động sản xuất
kinh doanh và mở rộng thị trường
trong nước và quốc tế

Gói chuyên biệt

Các gói hỗ trợ
dành cho Hợp tác xã

Nâng cao năng lực quản trị
và mở rộng thị trường trong nước

Gói chuyên biệt

Các gói hỗ trợ
dành cho hộ kinh doanh
và nhóm yếu thế

Phát triển kinh tế hộ gia đình
để tham gia vào khu vực kinh tế chính thức

Gói chuyên biệt

 


Mục tiêu dự án

Dự án được thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản. Dự án sẽ cung cấp các chuyên gia tư vấn hàng đầu Việt Nam và các công ty tư vấn phát triển doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng và đưa sản phẩm mang thương hiệu Việt vươn ra thế giới.
5.000
Doanh nghiệp
nhận hỗ trợ kỹ thuật từ dự án
240
Doanh nghiệp tham gia
thị trường quốc tế
60
Doanh nghiệp tiên phong
với sản phẩm Giá trị Việt được
hỗ trợ theo các gói thiết kế riêng

Các sự kiện

Xem lại các sự kiện đã diễn ra

Xem lại các sự kiện đã diễn ra

1 tháng 1 | 0:00 - 24:00 @ Trực tiếp I Webinar