Dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân Việt Nam (USAID IPSC)

 

Đồng hành cùng doanh nghiệp Việt, nâng cao năng lực và kiến tạo giá trị bền vững