NÂNG TẦM DOANH NGHIỆP VIỆT VƯƠN RA THẾ GIỚI

Điều kiện tham gia

ĐÃ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
TẠI VIỆT NAM

Không quá 500
lao động toàn thời gian

Đang không có
tranh chấp pháp lý

Đăng ký tham gia

Hình thức hỗ trợ

Kết nối thị trường

Kết nối mạng lưới cố vấn

Kết nối đổi mới sáng tạo

Hỗ trợ tiếp cận tài chính

Hỗ trợ ứng dụng
công nghệ

Phân tích & Đối thoại chính sách

Đào tạo & tập huấn

Kết nối mạng lưới cố vấn

Kết nối thị trường

Phân tích & Đối thoại chính sách

Hỗ trợ tiếp cận tài chính

Hỗ trợ ứng dụng công nghệ

Kết nối đổi mới sáng tạo

Đào tạo & tập huấn

Nội dung các gói hỗ trợ

Thích ứng và
Tăng trưởng

Duy trì và cải thiện hoạt động
kinh doanh trong bối cảnh COVID

Thông tin chi tiết
Gói chuyên biệt
Gói cao cấp

Giá trị Việt Nam
Vươn ra thế giới

Gói hỗ trợ dành cho Doanh nghiệp
tiên phong có sản phẩm “Giá trị Việt”
được thiết kế riêng theo nhu cầu và
thách thức của từng doanh nghiệp

Thông tin chi tiết
Gói cao cấp

Mở rộng
Thị trường

Mở rộng thị trường
tiêu thụ sản phẩm thông qua
các kênh trực tiếp và trực tuyến

Thông tin chi tiết
Gói chuyên biệt

Nâng tầm
Giá trị Việt

Tăng cường giá trị Việt, tính độc
đáo, riêng biệt trong sản phẩm

Thông tin chi tiết
Gói chuyên biệt

Số hóa hoạt động
doanh nghiệp

Áp dụng các giải pháp số hóa phổ biến để nâng cao hiệu quả hoạt động

Thông tin chi tiết
Gói chuyên biệt

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THAM GIA CÁC GÓI HỖ TRỢ

 
Gói chuyên biệt
Gói cao cấp
Gói hỗ trợ kết nối
CÁC GÓI hỗ trợ
 1. Thích ứng & Tăng trưởng
 2. Mở rộng thị trường
 3. Nâng tầm giá trị Việt
 4. Số hóa hoạt động Doanh nghiệp
Gói hỗ trợ
“Giá trị Việt Nam - Vươn ra thế giới”
Gói hỗ trợ
“Kết nối mạng lưới - Phát triển dịch
vụ”
Các bước đăng ký
Đăng ký
Đánh giá sơ bộ
Đăng ký
Khảo sát sơ bộ
Đánh giá Kế hoạch kinh doanh
Lựa chọn bởi Hội đồng
Đăng ký
Đánh giá sơ bộ
Đóng góp nguồn lực
Không yêu cầu
Yêu cầu
Không yêu cầu
Tiêu chí bổ sung
(Bên cạnh điều kiện tham gia)
 1. Ngành ưu tiên: Nông-lâm-ngư nghiệp, Công nghiệp chế biến - chế tạo, CNTT, Logistics, Du lịch/Sản phẩm hỗ trợ
 2. Doanh thu tăng trưởng hai năm liên tiếp trong giai đoạn 2017 - 2021
 3. Tối thiểu 51% vốn cổ phần do tư nhân Việt Nam sở hữu
 1. Đã có sản phẩm/dịch vụ mang thương hiệu Việt Nam trên thị trường và có định hướng xuất khẩu
 2. Doanh thu tăng trưởng hai năm liên tiếp trong giai đoạn 2017 - 2021
 3. Doanh nghiệp có lợi nhuận hàng năm trong giai đoạn 2017-2021
 4. Tối thiểu 51% vốn cổ phần do tư nhân Việt Nam sở hữu
 1. Có cung cấp dịch vụ hỗ trợ/tư vấn phát triển doanh nghiệp
 2. Có mạng lưới thành viên/khách hàng vững chắc và đa dạng
 3. Lãnh đạo tổ chức cam kết và nhiệt huyết
Thời hạn đăng ký
(Năm 2022)
Đợt 1: 18/01 - 31/03/2022 Đợt 2: 15/04 - 30/06/2022 Đợt 3: 15/07 - 15/10/2022
Đợt 1: 18/01 - 31/03/2022 Đợt 2: 01/07 – 15/11/2022
Nhận đăng ký thường xuyên

Mục tiêu dự án

Dự án được thực hiện với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ quản. Dự án sẽ cung cấp các chuyên gia tư vấn hàng đầu Việt Nam và các công ty tư vấn phát triển doanh nghiệp uy tín trong nước và quốc tế nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng và đưa sản phẩm mang thương hiệu Việt vươn ra thế giới.
5.000
Doanh nghiệp
nhận hỗ trợ kỹ thuật từ dự án
240
Doanh nghiệp tham gia
thị trường quốc tế
60
Doanh nghiệp tiên phong
với sản phẩm Giá trị Việt được
hỗ trợ theo các gói thiết kế riêng

Các sự kiện

Xem lại các sự kiện đã diễn ra

Xem lại các sự kiện đã diễn ra

1 tháng 1 | 0:00 - 24:00 @ Trực tiếp I Webinar